GJ Bramer Web & Organisatie

Industrieterrein Oosterzij 5
1851 NV Heiloo
085 3038679 of 06 22944082
Email

Before starting your new website

Here are 26 notes before you start your website

lees verder

Takeaways from Brighton SEO

Plenty practical Digital Marketing tips, enjoy!

lees verder

How to use colours

On your website or else: how are colours received?

lees verder

Enter the European Search Awards

’m judging the 2018 entries and I can’t wait to see what you’ve got!

lees verder

Internetgebruik in cijfers

13-03-2011

1,9 miljoen mensen van 13 jaar of ouder surfen wekelijks 9,7 uur per persoon. In totaal zijn dat 114,9 miljoen surfuren. Vergelijken we dit met het volume van 2009 (96,2 miljoen uren) dan is een stijging te zien van maar liefst 19%. Deze groei komt voor het grootste gedeelte door de toename van de surftijd (14%) en in mindere mate door de groei van de surfpopulatie (5%).

In de leeftijdsgroepen tot 50 jaar is meer en meer sprake van een verzadiging. De percentages reiken tot boven de 90%. De belangrijkste groei zit in de leeftijdcategorie 50+. Inmiddels heeft ruim driekwart van deze doelgroep thuis toegang tot internet. De gemiddelde surftijd blijft bij de ‘senioren’ nog sterk achter bij het gemiddelde, maar de groei is met 19% vergelijkbaar met die van totaal 13+

                        2009               2010            +/-
13-34             96,1%             97,5%          1%
35-49             92,5%             93,0%          1%
50+                72,0%             75,6%         4%
Totaal             85,3%              86,9%        2%

 

gemiddelde surftijd per week naar leeftijdsgroepen, 2009/2010 (surfpopulatie 13+)
                      2009                2010           +/-
13-34 jaar    11,3                13,8            22%
35-49 jaar     7,1                  7,6              7%
50+               3,7                  4,4              19%

De jongere doelgroep is veruit het langste online. In totaal bijna 14 uur per week, oftewel 2 uur per dag. Dat is 22% langer dan een jaar geleden en nadert hiermee de kijktijd die zij aan televisie besteden. Volgens SKO, de Stichting die het kijkonderzoek voor televisie organiseert was de gemiddelde kijktijd voor 13-34 jaar 2,3 uur  in 2010.

De stijging is in de doelgroep 13-34 jaarhet grootst gevolgd door de vijftigplussers. Daar nam de surftijd 19% toe. In combinatie met de groei van de penetratie van 4% kan gesteld worden dat de online consumptie in de seniorendoelgroep nog steeds het grootste is.

Gebruik apparatuur
Als gekeken wordt naar het bezit van de diverse soorten apparatuur scoort de mobiele telefoon fractioneel hoger dan de computer. Beide liggen bijna tegen de 90% aan met geringe groei ten opzichte van een jaar geleden. Het computerbezit is onderverdeeld naar desktop en laptop, waarbij de laptop de hoogste penetratie heeft met ruim 58%. Hiermee is de laptop de desktop voorbij. De vorig jaar in dit boek aangekondigde opmars van de laptop heeft zich dus doorgezet.

Nieuw in de vraagstelling is de mediaspeler, met als extra duiding de iPod Touch. Van de 2.000
ondervraagde respondenten heeft meer dan een kwart zo’n apparaat in zijn of haar bezit. Het ligt daarmee net onder het niveau van de spelcomputer, dat ongeveer op een derde staat.

De computer en laptop worden nog steeds het meeste gebruikt om te surfen, maar ook andere ‘devices’ kunnen hiervoor ingezet worden. De mobiele telefoon, of eigenlijk de smartphone, is op dit terrein steeds populairder aan het worden. In 2009 maakte 18% van de ondervraagden gebruik van dit apparaat om online te gaan. Nu is dat opgelopen tot meer dan een kwart.

Bron: Stir internet jaarboek 2011

Alle nieuwsberichten: