GJ Bramer Web & Organisatie

Industrieterrein Oosterzij 5
1851 NV Heiloo
085 3038679 of 06 22944082
Email

Structured data, AMP en nog veel meer

Waarom zou je gebruik maken van structured data voor je online marketing?

lees verder

Before starting your new website

Here are 26 notes before you start your website

lees verder

Takeaways from Brighton SEO

Plenty practical Digital Marketing tips, enjoy!

lees verder

How to use colours

On your website or else: how are colours received?

lees verder

Arrest Hof Google AdWords

25-05-2010

Het Hof van Justitie van de Europese Unie ('Hof') heeft op 23 maart 2010 een belangrijk arrest gewezen over het gebruik van merken als zogenaamde adwords in de zoekmachine Google.

Hierin heeft het Hof geoordeeld dat Google geen inbreuk maakt op het merkenrecht door adverteerders de mogelijkheid te bieden te betalen voor trefwoorden die overeenkomen met merken van hun concurrenten. Adverteerders mogen echter niet aan de hand van adwords door Google advertenties laten weergeven die het voor internetgebruikers onmogelijk maken om gemakkelijk te begrijpen van welke onderneming de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn.

Met Google AdWords kunnen adverteerders tegen betaling advertenties laten plaatsen naast de zoekresultaten op Google (‘gesponsorde links’). Adverteerders kunnen daarbij zoekwoorden opgeven waarop zij gevonden willen worden door internetgebruikers. Zo heeft het modehuis Louis Vuitton vastgesteld dat wanneer internetgebruikers via Google zochten op woorden als ‘vuitton’ of ‘louis vuitton’, in de gesponsorde links ook links verschenen naar websites waarop imitaties van waren van Louis Vuitton werden aangeboden. De Cour de Cassation (Frankrijk) heeft in procedures die merkhouders tegen Google hebben ingeleid, vragen gesteld aan het Hof over de rechtmatigheid van het gebruik van met merken overeenstemmende tekens als trefwoorden in een zoekmachine zonder dat de merkhouders daarvoor toestemming hebben gegeven.

Merkinbreuk
Op grond van het communautaire merkenrecht kunnen merkhouders onder bepaalde voorwaarden derden verbieden gebruik te maken van tekens die gelijk zijn of overeenstemmen met hun merken voor soortgelijke waren of diensten als die waarvoor de merken zijn ingeschreven. Het Hof heeft geoordeeld dat merkgebruik in AdWords de herkomstfunctie van een merk aantast en merkinbreuk oplevert wanneer de reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder dan wel, integendeel, van een derde.

Adverteerders moeten derhalve voorkomen dat hun advertenties verwarrend of misleidend zijn ten aanzien van de herkomst van de aangeboden waren of diensten. Het Hof heeft geoordeeld dat er geen sprake is van merkgebruik door Google, immers Google biedt adverteerders de mogelijkheid aan gebruik te maken van merken als adwords maar maakt zelf geen gebruik van deze merken. Merkhouders kunnen derhalve niet op grond van het merkenrecht optreden tegen Google, wel tegen adverteerders.

Aansprakelijkheid Google
Ten aanzien van Google heeft het Hof voorts geoordeeld dat de nationale rechter dient te onderzoeken of de rol van Google in die zin neutraal is dat haar handelingen louter technisch, automatisch en passief zijn, wat impliceert dat zij geen kennis heeft van of controle heeft over de gegevens die zij opslaat. Indien Google geen actieve rol heeft gehad, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevens die zij op verzoek van een adverteerder heeft opgeslagen, tenzij zij niet snel die gegevens verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt nadat zij kennis heeft gekregen van het onwettige karakter van die gegevens of van activiteiten van die adverteerder.

Bron: MT Online

Alle nieuwsberichten: